Siber Olaylara Müdahale Hizmetleri

Cyphore, sistemlerinde veya genel olarak networklerinde saldırıya maruz kalan bütün kurum ya da şirketlere kapasitesi ölçüsünde destek vermektedir. Talep edildiğinde müşterilerimizle birlikte hareket ederek sistemlerine yönelen tehdidin engellenmesinde ve ortadan kaldırılmasında birlikte çalışmaktayız. Herhangi bir saldırı anında veya hemen sonrasında sistemlerin ve ağınızın sıkılaştırılması sonrasındaki muhtemel daha büyük zararın önlenmesinde kritik derecede önemlidir. Saldırı anı veya hemen sonrasında sistemlerin yeniden sıkılaştırılması işlemleri yanında gerekli delillerin ve bulguların toplanarak raporlanması işlemleri de uluslararası prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Hem Adli Bilişim hem de Siber Güvelik alanında uzmanlardan oluşan ekibimiz bu yeteneklerini birleştirmek suretiyle gerçek anlamda bir siber olay müdahale ekibi olarak hizmet vermekte olup çok hızlı ve etkin müdahale kapasitesine sahiptir.

Cyphore olarak etkin ve kullanışlı bir Güvenlik Operasyon Merkezi kurulmasında  kurumunuza danışmanlık hizmeti verebileceği gibi, ayrıca Mevcut güvelik sistemlerinizde topladığınız ve her gün çok büyük bir veri yığını oluşturan olay loğlarının analiz edilerek hatalı uyarıların elenmesi ve test edilmesi süreçlerinde de kurumunuza destek verebilmektedir.

Talep halinde kurum veya şirketlerle onlara özel şartlarda işbirliği sağlamaktayız. Sunduğumuz hizmetleri var olan platformlarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilmekteyiz.